Pots enrotllar la llengua?


Pots enrotllar la llengua?

Descripció de la WebQuesta


Els alumnes hauran d’organitzar-se en grups de tres. Dos membres del grup buscaran els conceptes més bàsics de genètica així com els mecanismes de transmissió genètica dels caràcters més comuns. L’altre, cercarà en els companys de l’aula la presència o absència dels caràcters estudiats i elaborarà una taula. Després, entre tots tres hauran de determinat quin patró d’herència segueixen aquests caràcters, deducció que hauran de validar estudiant els arbre genealògics de les famílies dels alumnes. Finalment, elaboraran un document de text on recolliran tota la informació obtinguda.

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal