Contacta’ns

Podeu utilitzar aquesta adreça electrònica per tal de fer-nos arribar els vostres missatges, dubtes, suggeriments, comentaris, etc.

    SEBASTIÀ CAPELLA PRIU
scapella@xtec.cat

Plana web Oficial de la Comunitat Catalana de WebQuest <www.webquestcat.cat>