Jo hi poso la música!


Jo hi poso la música!

Descripció de la WebQuesta


Us heu d’organitzar en grups de 4 o 5 alumnes.
Cada grup tractarà un d’aquests temes:
1) La música al comerç.
2) La música en centres mèdics.
3) La música als restaurants.
Haureu de presentar una proposta de les músiques que creieu que podrien ser adeqüades en cada situació. I argumentar la vostra decisió. Autora: Maria A. Capdevila

 Idioma:

Català

Competències bàsiques

  1. Comunicativa lingüística i audiovisual
  2. Tractament de la informació Digital
  3. Matemàtica
  4. Social i ciutadana
  5. Cultural i artística
  6. Coneixement i interacció amb el món físic
  7. Aprendre a aprendre
  8. Autonomia i iniciativa personal

Categoria

Etiquetes

música