Fem una reunió exitosa!

 

Una WebQuest per a

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

EN EL CRÈDIT TRANSVERSAL DE RAT

 

Dissenyada per

Pilar Fadurdo Estrada

pfadurdo@xtec.cat

 

7 de Novembre 2008

 


 

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

GUIA DIDÀCTICA