PROCÉS

 

ACTIVITAT 1

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 3

ACTIVITAT 4

Potser que en alguna de les webs on heu de buscar a informació trobeu paraules que no enteneu...
Cliqueu en la icona
CATALÀ
CASTELLÀ
que trobareu a les activitats per descobrir el seu significat...