AVALUACIÓ

 

És molt recomanable que des del començament de la WebQuest us mireu amb deteniment cadascun del apartats de l'avaluació, anomenats rúbriques, per així poder-vos preparar millor i fer un treball extraordinari.

Cal que tingueu ben present que aquesta avaluació està pensada per ajudar-vos, perquè sapigueu què és el que s'espera de vosaltres i com podeu fer-ho millor.

L´avaluació d´aquesta WebQuest es farà a través de les següents rúbriques d'avaluació:

 

RÚBRIQUES DEL TREBALL DURANT EL PROCÉS

 

Treball en grup

Treball individual

 

RÚBRIQUES DEL TREBALL FINAL

 

Exposició oral

Dossier individual

 

En aquesta ocasió serà el/la professor/a:

  • qui us haurà estat avaluant durant tot el procés, tan quan treballaveu en grup (ja sigui en l'inicial o en els formats en funció del vostre paper) com quan ho feieu de manera individual.
  • qui avaluarà el vostre treball final, tan l'exposició oral del grup com el dossier entregat per cadascun de vosaltres.