L'APARELL DIGESTIU

WEBQUEST

Activitat d'aprenentatge basada en internet

 pensada per cicle superior de primària

àrea de naturals

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

Guia didàctica

Actualitzada l'octubre de 2007

Sebastià Capella i Priu  
scapella@xtec.cat