L'AVALUACIÓ                                    

 

L'avaluació d'aquesta WebQuest consistirà en la revisió de dos aspectes molt concrets:

     L'avaluació del treball en grup i la valoració del treball final.

La farem per mitjà d'aquestes dues RÚBRIQUES:

        RÚBRICA DE LA PRESENTACIÓ.  

Per estar ben safisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 45 punts entre les dues rúbriques.