INTRODUCCIÓ.

           

 

Aquest curs participareu al campionat de basket que organitza el vostre Institut i us heu de trobar amb els companys d’equip per entrenar, penseu que:

 

Ø      Heu de decidir en quin lloc jugarà cadascú?

Ø      Heu de planificar abans del partit la estratègia del joc?

Ø      Cadascú de vosaltres ha de fer tot el que pugui per tal que l’equip guany?

Ø      Permetreu que algun membre de l’equip no vulgui jugar?

Ø      Creieu que si tot l’esforç per guanyar el partit el fa un sol membre de l’equip, el resultat serà el millor possible?

Ø      Us fareu costat i ajudareu als companys a millorar el joc?

Ø      Deixareu que us ajudi un altre company?

 

Després de contestar a aquestes preguntes:

v     Creieu que treballar en grup cooperant consisteix tant sols en repartir la feina entre tots?

v     Hem d’aprendre a cooperar?