CRÈDITS

 

Aquesta WebQuest ha estat elaborada per Victoria Eugenia Ibáñez González amb la supervisió d’en Jose Luis Fierro dins del curs: “Webquest. Una eina per treballar amb Internet a l’aula”

S’ha utilitzat la plantilla de WebQuestCat adaptada de la plantilla original creada per Bernie Dodge       http://www.webquestcat.org/

Ø      Les imatges que surten a la webquest han estat obtingudes a partir de:

           Fotos y postales.com i el cercador d’imatges del Google

Ø      Per realitzar la webquest s’ha extret parcialment informació de les següents pàgines web

       http://grupsderecerca.uab.cat/grai/
       http://perso.orange.es/angelsaezgil/actividades.html

Ø      Per realitzar la webquest s’ha extret parcialment informació dels següents llibres/artícles

ECHEITA, G. (1995): L’aprenentatge cooperatiu. Un anàlisi psicosocial de les seves ventajas respecto a altres estructuras d’aprenentatge A: FERNANDEZ, P.; ECHEITA, G. I MARTÍN, E. (1990): Interacción social i aprenentatge. A: MARCHESI,

       DURAN, D (2001):  Enseñar a pensar en equipo. Aula de Innovación Educativa, 2001, 100, 23-28.

       FABRA, M. LL. (1992): Tècniques de grup para la cooperació. Barcelona: CEAC

      FUENTES, P. et al. (1997): Tècniques de treball individual i de grup en l’aula. De la teoría a la pràctica. Madrid: Pirámide

      IBÁÑEZ, V. I GÓMEZ, I: (2004). ¿Qué pasa cuando cooperamos? Hablan los alumnos. Investigación en la Escuela, 2004, 54, 69-79

      JOHNSON, ROGER T.; JOHNSON, DAVID W.; HOLUBEC EDYTHE J. (1999): L’aprenentatge cooperatiu en l’aula. Barcelona: Paidós Educador.

      OVEJERO, A. (1990): L’aprenentatge cooperatiu. Una alternativa  eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU

Qualsevol suggeriment el podeu fer arribar a vibanez@xtec.cat