TASCA

 

 

 

)

 

 

 

Els tres professionals que col·laboreu amb el diari sou un periodista, un biòleg i un metge per poder enfocar l’escrit des de diversos punts de vista. Així doncs, heu de redactar un article amb un processador de textos com l’OpenOffice.

 

Amb aquest treball haureu de resoldre preguntes com: Què són les cèl·lules mare de les que tothom parla? Per a què serveixen? I, per què generen tanta polèmica? Ho haureu de fer buscant, recopilant i classificant informació sobre el tema.

 

El vostre article pretén donar aquestes respostes d’una manera clara, entenedora i atractiva per al lector.

 

Un cop finalitzat el treball haureu de presentar-lo al redactor del diari de forma escrita i aquest avaluarà l’article per veure si és prou bo per ser publicat a la Web de l’institut.

 

 Endavant i a la feina!