PROCÉS

 

1.       Heu de fer grups de tres persones. En cada grup hi ha d’haver:

·               Un Biòleg que serà l’encarregat d’explicar què són les cèl·lules mare, d’on provenen i quins tipus hi ha.

·              Un Metge que serà l’encarregat d’aportar els coneixements sobre l’interès mèdic que ha despertat la utilització de les cèl·lules mare.

·              Un Periodista que coordinarà la realització de l’article i introduirà el debat ètic, social i polític que generen.

Quan a un de vosaltres li toqui fer la feina, no vol dir que l’hagi de fer tota, sinó que la repartirà entre els companys i s’encarregarà de la coordinació a l’hora del redactat de tota la informació recollida.

2.       Quan hagueu triat el vostre paper aneu realitzant les qüestions que es proposen a cada activitat en un document de text.

3.       Finalment, elaboreu el document que heu d’entregar al redactor del diari.

 

Important: abans de posar-vos a la feina i mentre aquesta duri, consulteu l’apartat d’avaluació per ajustar la vostra feina a allò que s’espera de vosaltres.

 

          COMENCEM...!