CRÈDITS

 

 

 

Abans de res, com no, agrair a Bernie Dodge (http://webquest.sdsu.edu/) la creació d’aquest fantàstic recurs educatiu com és la WebQuest.

Així mateix, he de felicitar:

       A la Comunitat Catalana de WebQuest (http://www.webquestcat.org/) per la tasca que realitza. 

       A Sebastià Capellà coordinador del curs de formació: “WebQuest, una eina per treballar amb internet a l’aula”.

       A Carme Barba, per ser la meva tutora durant aquest curs i ajudar-me en la creació d’aquesta WebQuest

Les imatges han estat extretes de la galeria d’imatges online de Microsoft Office excepte la de l’índex i la conclusió que s’han extret de les següents pàgines web:

http://foromedico.es/drupalweb/node/162

http://www.freewebs.com/stemcellprojectbhs/ethicalissues.htm

 

La reproducció d'articles i imatges d'aquestes pàgines web s'acull a l'article 32 del Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE número 97 de 22 de abril).

 

La plantilla que s’ha fet servir per a elaborar aquesta Webquest m’ha estat proporcionada per la Comunitat Catalana de WebQuest                http://www.webquestcat.org/