AVALUACIÓ

 

 

ATENCIÓ: Cal que us mireu atentament la rúbrica d´avaluació d´aquesta WebQuest al començament  i també durant  la realització de les diferents activitats, així podreu millorar les vostres actuacions.

Si ho creieu necessari demaneu al professor més informació sobre aquest apartat.

 

Autoavaluació

 

Aspectes

Fluix 1 

Acceptable 2

Bon nivell  3

 Excel·lent 4 

 Puntuació

Contribucions  al grup

Només part del grup s'ha implicat.

Quasi tothom s'ha implicat i completat les seves tasques.

Tothom  ha col·laborat en el grup, encara que amb nivells diferents.

Tot el grup s'ha implicat en el treball.

 

Posta en comú

Hi ha hagut  conflictes en les tasques de discussió

No hi ha hagut conflictes però no tothom ha participat en les discussions i planificacions

La posta en comú ha servit per planificar i resoldre dubtes

Les discussions han ajudat a la cohesió del  grup com a equip de  treball.

 

Autonomia

Contínuament calia cridar al professor.

Poques vegades hem necessitat l'ajuda del  professor.

Sovint hem trobat la solució nosaltres  mateixos

Els problemes es discutien dins el grups i es buscaven solucions conjuntes

 


 

Rúbrica d’Avaluació del Treball Escrit.

 

Aspectes

Acceptable 1

Bon nivell  2

 Excel·lent 3

 Puntuació

Contingut

El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat.

La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.

La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions. 

 

Organització del contingut

Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells.

L'organització és adequada i estan  relacionades  entre si.

Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.

 

Aspectes lingüístics

Adequat  malgrat alguns errors

Fluid i clar  malgrat alguns errors.

Fluid i amb  bon nivell lingüístic.

 

Presentació

La presentació és correcta però poc atractiva.

La presentació és acurada i  visual.

La presentació  està força treballada i és  molt atractiva  visualment.

 

Document de text

Presenten la informació de manera correcta i ordenada

Presenten la informació de manera correcta i ordenada , amb frases ben redactades

Presenten tota la informació de manera correcta, amb frases originals redactades de manera atractiva i interessant

 


 

Rúbrica d’Avaluació del Treball en Grup

 

Aspectes

Acceptable 1

Bon nivell  2

 Excel·lent 3

 Puntuació

Cooperació

Han participat aportant algunes idees i observacions

Han participat aportant idees, han fet observacions oportunes

Han participat molt activament aportant idees, fent observacions molt interessants per aconseguir uns resultats òptims

 

Responsabilitat
Individual 

Han fet la seva part de treball individual, l'han explicat als companys. 

Han fet la seva part de treball individual , l'han sabut posar a disposició dels companys i acceptar les crítiques 

Han fet la seva part de treball individual, l'han explicat als companys, han defensat els seus punts de vista. Han acceptat crítiques i suggeriments, han adequat el seu treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i eliminant les innecessàries o errònies 

 

Dinàmica d'interacció

Han aconseguit agrupar-se en cada moment segons se'ls demanava

S'han agrupat segons les necessitats de cada moment i han acceptat els canvis de situacions

S'han agrupat segons se'ls demanava en les diferents activitats i han sabut adequar la seva actuació a cada nova situació i als nous companys

 

Resolució de conflictes

En els moments de desacord han escoltat les opinions dels companys 

En els moments de desacord han escoltat les opinions i han aportat opinions argumentades

En els moments de desacord, han argumentat les seves opinions, han escoltat i valorat les dels altres i han arribat a un consens satisfactori per tots 

 

Organització de l'espai i el temps 

Han aconseguit presentar el treball en el moment acordat entre tots (professors i alumnes)

S'han organitzat i han anat complint el calendari establert entre ells

S'han sabut organitzar, trobar el lloc i l'hora per a reunir-se, han complert els calendaris i horaris que ells mateixos havien acordat sense necessitar ajuda dels professors 

 

Criteris de selecció del material

Han agrupat el material i n'han fet una selecció força coherent

Han seleccionat el material amb uns criteris d'equilibri i representació de tots els apartats

Han valorat tot el material recollit, han seleccionat el més significatiu i representatiu de totes les activitats segons els diferents criteris que se'ls demanava fins aconseguir un acord satisfactori per tots