Procés

 

anne-frank2.jpgmanuscrit.jpg

El producte final de la vostra cerca i anàlisi de l’obra El diari d’Anna Frank es concretarà en dos documents: el primer és el text expositiu que presentareu davant la resta de classe i el segon, la creació literària per a la revista de l’institut.

 

1.  Formeu grups de tres persones. En cada grup, us heu de distribuir els rols següents:

 

·        el/la redactor/a

·        l’historiador/a

·        l’escriptor/a

 

 

2.  ATENCIÓ! Abans de començar a treballar és important que consulteu l’apartat avaluació per ajustar la vostra feina a allò que s’espera de vosaltres.

 

 

3. Comencem?