Sessió de contes amb Txèkhov  

 

Una WebQuest per a alumnes de 2n cicle d’ESO de

Llengua Catalana i Literatura

i alumnes de 1r de Batxillerat de Literatura Universal

 

 

 

 

Dissenyada per: Sílvia Garcia Dalmases

 sgarc3@xtec.cat

 

Juliol 2008

 

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

GUIA DIDÀCTICA