VIATGERS DEL TEMPS


VIATGERS DEL TEMPS

Descripció de la WebQuesta


Per a poder comprendre la història dels éssers vius, de la seva diversitat i de la seva distribució actual s’ha d’explicar en el context de la història de la Terra. Les unions i les separacions dels continents, els canvis climàtics o els impactes de grans meteorits han provocat l’extinció d’espècies, han creat barreres afavoridores de la diversitat dels organismes o han propiciat la selecció natural.

Autora: Laia Solà Fortuny

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal