Un Sant Jordi Intercultural


Un Sant Jordi Intercultural

Descripció de la WebQuesta


Us proposem analitzar  els personatges més importants de la Llegenda de Sant Jordi  i buscar paral·lelísmes amb personatges d’ altres terres i  cultures.

Perquè de  llengendes de dracs, princeses ,  cavallers valents i flors màgiques, n’hi ha arreu del món

Autoria: Equips LIC de l’Alt i el Baix Empordà

 

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal