Publicitat i educació


Publicitat i educació

Descripció de la WebQuesta


 

La publicitat és un fenomen omnipresent.

És incalculable la quantitat de missatges
publicitaris que es consumeixen diàriament.
És fonamental, doncs,  dotar-nos de les eines
per a una interpretació crítica dels espots
per tal de ser consumidors conscients i
crítics.
Voleu conèixer quins són els conceptes més
rellevants del món de la publicitat?
Voleu descobrir quins són els mecanismes persuasius
 i seductors de la publicitat?
És més, us voleu convertir en autèntics
publicistes? Doncs, ENDAVANT!!!

Autor: Aaró Blaya i Pérez.

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

Categoria

Etiquetes

publicitat