Projecteu el vostre Pèplum


Projecteu el vostre Pèplum

Descripció de la WebQuesta


Després de l’enorme èxit de Troia, la Warner Bros, els estudis que van produir aquest pèplum, es plantegen fer una altra pel·lícula sobre un mite grec que puguin promocionar com la seva continuació. Per decidir sobre quin mite basarà la nova pel·lícula els productors convoquen diversos equips de guionistes i encomana a cadascun d’ells que prepari un projecte sobre tres mites diferents. Un cop tots els equips presentin el seu projecte valorà quin d’ells és el més adequat per portar-lo a la pantalla amb les garanties més grans d’èxit. Autor: Sebastià Giralt

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

Etiquetes

història