Programació d’aula


Programació d'aula

Descripció de la WebQuesta


L’educació per competències només té sentit si s’incorpora al dia a dia dins l’aula. La necessitat de programar ho és, pel fet que ens representa unsuport i un guia dins classe. Hem de programar allò imprescindible, aplicar-ho amb fidelitat el temps que considerem necessari i sobretot determinar si els alumnes ho assimilen correctament. Considerem, doncs, la programació com un exercici d’anticipació d’allò que es pretén fer, per la qual cosa hem d’incorporar-hi criteris racionals (consensuats i funcionals). Autoria de la WebQuest: Equip pedagògic del CEP de Manacor

 

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Etiquetes

programació