Observem el litoral


Observem el litoral

Descripció de la WebQuesta


L’Ajuntament de Barcelona vol fer una exposició sobre les platges de Barcelona i la seva problemàtica amb la sorra. Per això sol·licita que les empreses interessades realitzin un projecte per fer una exposició, la qual hauran de presentar en format power point, i defensar públicament davant del comitè de selecció de l’Ajuntament.

Per desenvolupar el projecte de l’exposició, d ins de Litoral Divulga heu creat un grup de treball format per 4 persones. Dues des les quals sou geòlogs i les altres dues ambientòlegs. Per poder desenvolupar el vostre projecte haureu de treballar col·laborativament i treballar en grups de dos quan es requereixi i posar la vostra feina en comú, quant ho trobeu convenient, per tirar endavant el vostre projecte.

Dissenyada per Cristina Puig  amb la col·laboració de
Patrícia Giménez i Lucia Cuesta

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal