Meeting Point


Meeting Point

Descripció de la WebQuesta


IT’S AN ENGLISH-SPANISH MAGAZINE WHOSE
PURPOSE IS  TO APPROACH THE ENGLISH AND SPANISH CULTURE
DO YOU KNOW BARCELONA?,
DO YOU KNOW LONDON?,
THEIR TRADITIONS,
THEIR PEOPLE, THEIR CULTURE?
THEN JOIN US TO LEARN MORE ABOUT THESE  THRILLING CITIES!

Autora: Noelia Hernández

 Idioma:

Anglès

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

Etiquetes

geografia