Les veus del soterrani (Tàrraco)


Les veus del soterrani (Tàrraco)

Descripció de la WebQuesta


Quina longitud es conserva de la muralla romana?

A quina part de l’actual Tarragona estava el Circ ?

 Com eren els espectacles que es feien a l’Anfiteatre?
Quins productes es compraven i venien al mercat de Tarraco ?
Tot això ho tenim aquí al costat perquè TARRACO va ser una gran capital.

A partir de l’emperador AUGUST, Tarraco es va convertir en la capital d’Hispània i això va portar a que es construïssin un gran complex d’edificis públics a la part alta de la ciutat.

Tarraco disposava dels tres edificis d’espectacles típics d’època romana: el Teatre, el Circ i l’Amfiteatre. També hi havia el Fòrum, que era l’espai públic d’una ciutat romana, lloc de trobada, d’intercanvis comercials, i centre de la vida política.
COM ÉS QUE VA ARRIBAR A SER UNA  CIUTAT TAN IMPORTANT?

Autor: Carles Roig

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

Etiquetes

història