L’Època de l’Imperialisme


L'Època de l'Imperialisme

Descripció de la WebQuesta


Situeu-vos a l’any 2154, la raça humana arriba a Pandora, una lluna del planeta Polifemo habitada per una raça humanoide nomenada na’vi, amb la qual els humans es troben en conflicte degut a l’expropiació d’un mineral molt cotitzat que suposaria la solució als problemes energètics de la Terra. Tornaríem a cometre els mateixos errors?

Heu de preparar un informe, en format multimèdia, que legitimi o rebutgi l’imperialisme del segle XIX. La justificació o no d’aquest davant el tribunal mundial, pot donar lloc a un nou imperialisme interplanetari.

Autor: Pere Figueras Sánchez

 Idioma:

Català

Competències bàsiques

  1. Comunicativa lingüística i audiovisual
  2. Tractament de la informació Digital
  3. Matemàtica
  4. Social i ciutadana
  5. Cultural i artística
  6. Coneixement i interacció amb el món físic
  7. Aprendre a aprendre
  8. Autonomia i iniciativa personal