La contaminació acústica


La contaminació acústica

Descripció de la WebQuesta


2. Per fer-ho, caldrà dividir la classe en grups de 2 o 3 persones i desenvolupar  una de les 10 activitats que s’expliquen al procés, per tal d’analitzar i debatre el tema des de diversos punts de vista.

3. Durant les 3-4 sessions de treball us caldrà preparar una presentació multimèdia per exposar la feina feta i les vostres conclusions a tota la classe.

Autors: Ramon Llanes – Victòria Verdeguer

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

Categoria

Etiquetes

so