La Barcelona de Gaudí


La Barcelona de Gaudí

Descripció de la WebQuesta


Imagineu que treballeu a una empresa de Gestió Cultural de la ciutat de Praga i un client us encarrega un projecte per realitzar una exposició sobre Antoni Gaudí i el context històric i social que es vivia en aquells moments a la ciutat de Barcelona.
Per oferir un bon resultat al vostre client us haureu de formular les segúents preguntes:
 • En quin moviment artístic s’enmarca la figura de Gaudí?
 • Quins eren els principals consumidors de la cultura en aquells moments?
 • Quina era la situació política i social de la ciutat de Barcelona dins del marc de Catalunya?

Autora: Cristina Barrena Losada

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal