Gondwana Tales


Gondwana Tales

Descripció de la WebQuesta


L’activitat parteix d’evidències de diversos tipus (fòssils, dades paleomagnètiques, etc…) corresponents a roques situades en diversos indrets d’un planeta imaginari, per a descobrir-ne la història geològica, seguint estratègies similars a les usades per Alfred Wegener quan va elaborar la teoria de l’expansió dels fons oceànics i la tectònica de plaques. Els alumnes han de deduir quina era la posició dels diversos continents en el passat i on són situats i de quin tipus són els diversos límits de placa. L’activitat forma part del projecte C3 de Creació del Coneixement Científic i inclou activitats de comunicació científica, elaboració d’hipòtesis i construcció de models científics.Idioma:

Anglès

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal