Fem ràdio!


Fem ràdio!

Descripció de la WebQuesta


Aquesta webquest té un doble objectiu, per una banda conèixer la història de la ràdio i el seu funcionament i per altra banda guiar als alumnes per tal que puguin realitzar el seu programa de ràdio. Hem intentat fer-la el més flexible possible a fi i efecte que cada usuari pugui triar l’apartat o els apartats que s’adeqüin a les característiques del seu grup. Amb això volem dir que no és necessari fer-la tota i que cada part, per si mateixa, té una unitat pròpia. És en aquest sentit que ens ha semblat irrellevant proposar una determinada temporalització. Tot i que és aconsellable evitar que s’allargui molt en el temps. El procés se separa en dues línies de treball: INVESTIGACIÓ i FER RÀDIO Webquest creada per un conjunt de mestres de l’escola Drassanes coordinades per Anna Pérez

OBJECTIUS

1.- Millorar la competència comunicativa tant a nivell de llenguatge oral com escrit.

2.- Observar el funcionament de la llengua tant per organitzar la seva expressió, com per adonar-se de totes les possibilitats expressives i lúdiques del llenguatge.

3.- Expressar-se per escrit i oralment utilitzant tècniques diverses (diàleg, narració, descripció…) amb finalitats també diverses (fabulació, simulació de situacions comunicatives, expressió de vivències…)

4.- Aprendre a investigar per aprendre.

5.- Identificar la ràdio com a mitjà de comunicació.

6- Gaudir fent els programes de ràdio.

 

 

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

Etiquetes

radio