Estem de festa


Estem de festa

Descripció de la WebQuesta


Aquesta webquesta s’adreça a l’alumnat del Cicle Mitjà de Primària i al de Necessitats Educatives Especials. El seu objectiu és donar a conèixer les festes  populars catalanes de manera que la seva celebració impliqui la realització d’un treball interdisciplinari per treballar les competències bàsiques a l’aula.

El temps que dedicarem a treballar la webquest és de 2 setmanes . En la primera cada grup s’encarregarà de preparar una part de la festa i en la segona, que coincidirà amb la festa en qüestió, es posaran en comú totes les activitats realitzades, es faran  fotos i es prepararà un document amb tota la informació recollida per  publicar-lo en format digital. Així doncs  necessitarem un total de 20 hores de treball a l’aula per poder-la desenvolupar totalment.

De totes maneres aquesta webquest és molt flexible i ens dóna moltes possibilitats.  Segons la tipologia de l’alumnat o el temps del que disposem podem optar per treballar-la parcialment en cada celebració,  completar-la durant el curs escolar o treballar-la totalment com es proposa inicialment, intercanviant els preparatius de la festa dels grups  en cadascuna de les celebracions.

Angels Corredor, Ma. Esther Fernández, Àlex Font, Sara López,Maria del Mar Lluelles, Imma Palahí, Anna Maria Salla, Marta Servat i Laura Urgell

 

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal