El Desenvolupament motor


El Desenvolupament motor

Descripció de la WebQuesta


Aviat estareu treballant en una llar d’infants amb nens i com educadors heu d’estar atents a tot allò que faci cada  nen.
 Veure com es mouen, com progressen tant en les destreses de motricitat gran com de motricitat fina i en la coordinació ull-mà, és una tasca diària de l’educador/a. Per tal de fer aquesta tasca de manera efectiva i acurada, heu de ser conscients de la importància que té l’observació i el registre, alhora que heu de saber què i com l’heu de portar a terme.
Una de les principals eines de què disposem els educadors a l’hora d’advertir qualsevol problema dels infants és l’observació. Per sistematitzar-la, és necessari anotar qualsevol incidència en unes fitxes o quadres que permetin comparar-les, fer-ne un seguiment i analitzar-les.

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

Etiquetes

motricitat