El cuquet lingüístic


El cuquet lingüístic

Descripció de la WebQuesta


La llengua en contextos plurilíngües Investigarem els motius, les raons, els per què hi ha persones que, pel fet de tenir una parla diferent a la nostra, de vegades parlen de forma extravagant quan volen parlar en català o castellà. Autora: R. Ripoll

 Idioma:

Català

Competències bàsiques

  1. Comunicativa lingüística i audiovisual
  2. Tractament de la informació Digital
  3. Matemàtica
  4. Social i ciutadana
  5. Cultural i artística
  6. Coneixement i interacció amb el món físic
  7. Aprendre a aprendre
  8. Autonomia i iniciativa personal

Etiquetes

lingüistica