Dins d'un còmic


Dins d'un còmic

Descripció de la WebQuesta


Webquesta d'Anna Pérez.

Aquesta webquest està pensada per a alumnes de Cicle Mitjà i Superior, sent a més, una bona eina pels alumnes de l'aula d'acollida que ja s'han iniciat (o s'estan iniciant) en el procés de lectura i escriptura.

Aquestes són finalitats que han portat a elaborar -la.

1- La primera finalitat és aproximar els infants al món de la lectura a partir dels còmics.
2- La segona és familiaritzar-los amb la recerca d'informació, tant a través dels llibres com d'internet.
3- La tercera finalitat és dominar diversos programes informàtics com a eina per a l'aprenentatge.

És important que els alumnes aprenguin a treballar en grup i per això es proposa el treball en grup a partir que cada membre tingui un rol diferent i unes responsabiliatts concretes. La idea és que cada nen faci en un moment donat de mestre dels seus companys ja que els hi ha d'explicar el que han après.

En paral.lel a la feina proposada en aquesta webquest els alumnes han de llegir un còmic, cada grup tria quin tipus de còmic o personatge treballarà.

Per tal de dur a terme aquest treball de col·laboració cal que els alumnes utilitzin de manera guiada la xarxa com a font d'informació i també la biblioteca d'aula o d'escola. És bo que descobreixin que la informació la podem treure tant dels llibres com d'internet.

zp8497586rq
jfdghjhthit45
zp8497586rqIdioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal