CBES-Calc Based Ecosystem Simulator


CBES-Calc Based Ecosystem Simulator

Descripció de la WebQuesta


L’activitat  segueix la mecànica dels grups d’experts: cada equip està format per un expert en equacions d’ecologia de poblacions, un en programació Calc i un en publicació web i llicències de Copyright.

Al llarg de l’activitat, els alumnes han de compartir i publicar (amb una llicència de la seva elecció) els seus avenços, i poden utilitzar el treball dels altres com a punt de partida, amb l’objectiu d’aconseguir construir un simulador d’ecosistemes que inclogui espècies dels quatre nivells tròfics i en re-calculi les poblacions en funció de la biomassa de cada nivell, la quantitat d’oxigen, la taxa de creixement,…

L’activitat en si és un ecosistema de coneixement on es generen fluxes d’informació que els alumnes analitzen com a part de l’activitat, extraient-ne conclusions sobre els drets d’autor i les llicències lliures.

 Idioma:

Anglès

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal