Aqüeductes i termes romanes a Europa


Aqüeductes i termes romanes a Europa

Descripció de la WebQuesta


Webquesta que ens permet conèixer  la vida del romans i  la utilitat de les termes i aqüeductes.

Estudiarem  qui eren els Romans, per què construïen aqüeductes i termes, i farem una recerca de fotografies per Europa…

A cada grup hi haurà dues o tres persones encarregades de les termes i dues o tres encarregades dels aqüeductes…Autors: Equip de WebQuestCat

 

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal