Aprèn amb el Barça


Aprèn amb el Barça

Descripció de la WebQuesta


Aquesta WebQuesta s’adreça als alumnes del Cicle Inicial de Primària que presenten dificultats en la lectura i als de Necessitats Educatives Especials. El seu objectiu és el de fomentar l’aprenentatge de la lecto-escriptura mitjançant la realització de diferents activitats utilitzant el Barça i les TIC com a elements motivadors.

Autora: Maria del Mar Lluelles i altres

 

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal