A cooperar també se n’ha d’aprendre


A cooperar també se n'ha d'aprendre

Descripció de la WebQuesta


Creieu que treballar en grup cooperant consisteix tant sols en repartir la feina entre tots?
Hem d’aprendre a cooperar?

Aquesta Webquest va dirigida a professors i alumnes d’ensenyament secundari, donat que el plantejament demana establir un cert debat entre alumnes, però pot ser orientativa per a qualsevol altre nivell educatiu

– Tot el treball es pot portar a terme Quatre hores de classe. Una primera sessió pel que els alumnes s’hapropien dels objectius proposats i una sessió per cada activitat proposada.

– El treball es pot desenvolupar dins de qualsevol àrea o matèria, ja que és un treball previ a l’aprenentatge en cooparació.

Autora: Victoria Eugenia Ibáñez González

 Idioma:

Català

Cicle educatiu:

 1. Educació Infantil
 2. Educació Primària
 3. Cicle inicial Educació Primària
 4. Cicle mitjà Educació Primària
 5. Cicle superior Educació Primària
 6. ESO
 7. 1r cicle ESO
 8. 2ncicle ESO
 9. Batxillerat
 10. Cicles Formatius
 11. Professorat
 12. Adults

Competències bàsiques

 1. Comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Tractament de la informació Digital
 3. Matemàtica
 4. Social i ciutadana
 5. Cultural i artística
 6. Coneixement i interacció amb el món físic
 7. Aprendre a aprendre
 8. Autonomia i iniciativa personal

Etiquetes

cooperació